English

Main / Central FD / Central FD FD / List of members

List of members

Bryansk Oblast

Bryansk State Technical University

 1. Akhrimenko Sergey Avramovich
 2. Averchenkov Andrey Vladimirovich
 3. Averchenkov Vladimir Ivanovich
 4. Buglaev Anatoly Mikhailovich
 5. Buglaev Vladimir Tikhonovich
 6. Dergachev Konstantin Vladimirovich
 7. Evelson Lev Igorevich
 8. Fokin Yury Iosifovich
 9. Gorlenko Oleg Aleksandrovich
 10. Govorov Igor Vitalyevich
 11. Kobischanov Vladimir Vladimirovich
 12. Lagerev Aleksandr Valeryevich
 13. Mikhalchenko Georgy Sergeevich
 14. Mysyutin Aleksey Petrovich
 15. Pamfilov Evgeny Anatolyevich
 16. Parfenov Sergey Grigoryevich
 17. Pilyushina Galina Anatolyevna
 18. Plotnikov Valery Viktorovich
 19. Popkov Vladimir Ivanovich
 20. Prokofyev Aleksandr Nikolaevich
 21. Proskurin Aleksandr Sergeevich
 22. Pyrikov Pavel Gennadyevich
 23. Sazonov Sergey Petrovich
 24. Serpik Igor Naftolyevich
 25. Silman Grigory Ilyich
 26. Skancev Vitaly Mikhailovich
 27. Suslov Anatoly Grigoryevich
 28. Vdovin Aleksandr Viktorovich
 29. Zaikin Anatoly Nikolaevich

Total: 29
Address of Yuri P. Pokholkov