Main / Central FD / Siberian FD / List of members

List of members

Republic of Buryatia

EastáSiberiaáState University of Technology and Management

 1. Aganaev Yury Petrovich
 2. Alekseev Roman Petrovich
 3. Alekseev Vasily Munkoevich
 4. Alekseeva Ida Aleksandrovna
 5. Alkhunsaev Georgy Georgievich
 6. Altaev Anatoly Aleksandrovich
 7. Ayurova Oyuna Badmacyrenovna
 8. Ayusheev Tumen Vladimirovich
 9. Baldaev Nikolay Sergeevich
 10. Baldanova Darima Munkoevna
 11. Baldynova Feodosya Prokopyevna
 12. Balkheeva Valentina Dorzheevna
 13. Batashov Aleksandr Ilyich
 14. Baturin Valery Nikolaevich
 15. Bazarova Sysegma Bato Munkuevna
 16. Bazhenova Bayana Anatolyevna
 17. Bitueva Elvira Borisovna
 18. Bokhoeva Lubov Aleksandrovna
 19. Bordoeva Anna Evdokimovna
 20. Boronov Valery Vladimirovich
 21. Bundaev Valery Viktorovich
 22. Cydypov Cybik Cyrendorzhievich
 23. Cyrenov Vladimir Zhigzhitovich
 24. Damdinova Darima Rakshaevna
 25. Daneev Valery Vitalyevich
 26. Danilov Mikhail Borisovich
 27. Egodurov Georgy Sabadarovich
 28. Elaeva Natalya Konstantinovna
 29. Ergonov Vyacheslav Prokopyevich
 30. Fedorov Konstantin Aleksandrovich
 31. Gergenov Sergey Mitrofanovich
 32. Gonchikova Elena Vladimirovna
 33. Greshilov Anatoly Dmitrievich
 34. Ivanov Igor Alekseevich
 35. Kalashnikov Mikhail Petrovich
 36. Karpov Valery Mikhailovich
 37. Khabaltuev Yury Nikolaevich
 38. Khamagaeva Irina Sergeevna
 39. Khamaganova Inga Vyacheslavovna
 40. Khankhalaeva Irina Arhipovna
 41. Khankhasaev Georgy Fedotovich
 42. Khanturgaev Andrey Germanovich
 43. Khaptaev Aleksey Pavlovich
 44. Khardaev Petr Kazakovich
 45. Khulukshinov Roman Grigoryevich
 46. Kolgusheva Tamara Nikolaevna
 47. Leskova Svetlana Yuryevna
 48. Luzan Valentina Nikolaevna
 49. Lygdenov Buryal Dondokovich
 50. Mandarov Erdeni Borisovich
 51. Mangutov Aleksandr Nikolaevich
 52. Moshkin Nikolay Ilyich
 53. Naikhanov Vitaly Vladimirovich
 54. Naykhanova Larisa Vladimirovna
 55. Nikolaev Gennady Matveevich
 56. Nikolaev Rodion Pavlovich
 57. Ochirov Vyacheslav Sanzhievich
 58. Olzoeva Seseg Ivanovna
 59. Pavlova Svetlana Nikolaevna
 60. Plotnikov Aleksandr Nikolaevich
 61. Polomoshnykh Sergey Prokopyevich
 62. Radnatarov Viktor Cyrendorzhievich
 63. Sadykov Valery Vladimirovich
 64. Saktoev Vladimir Evgenyevich
 65. Sergeev Karl Ignatyevich
 66. Shirapov Dashi Dondok Shirapovich
 67. Shurygin Yury Leonidovich
 68. Sizov Igor Gennadyevich
 69. Sodnomova Svetlana Dambaevna
 70. Stolyarova Anna Sergeevna
 71. Tanganov Boris Badmaevich
 72. Tumunova Seseg Batorovna
 73. Urkhanova Larisa Alekseevna
 74. Vishnyakov Sergey Petrovich
 75. Yampilov Senge Sambuevich
 76. Zaigraeva Ludmila Ivanovna
 77. Zangeev Boris Iosifovich
 78. Zateev Vladimir Vladimirovich
 79. Zayakhanov Mikhail Egorovich
 80. Zhamsaranova Sesegma Dashievna
 81. Zhimbueva Lubov Dambievna
 82. Zolotareva Anna Mefodyevna
 83. khamnaeva Nina Ivanovna

Total: 83
Address of Yuri P. Pokholkov