Main / Central FD / Urals FD / List of members

List of members

Chelyabinsk Oblast

South Ural State University (national research university)

 1. Fedorov Viktor Borisovich
 2. Gurevich Sergey Yuryevich
 3. Kondakov Sergey Vladimirovich
 4. Melnichuk Natalya Vladimirovna
 5. Mikhailov Gennady Georgievich
 6. Morozov Sergey Ivanovich
 7. Podzhivotova Ludmila Borisovna
 8. Shestakov Aleksandr Leonidovich
 9. Spasibozhko Vladimir Vasilyevich
 10. Vaulin Sergey Dmitrievich
 11. Vyatkin German Platonovich
 12. Zhilenkova Nadezhda Pavlovna

Total: 12
Address of Yuri P. Pokholkov