Main / Central FD / North Caucasian FD / List of members

List of members

Republic of Dagestan

Dagestan State Technical University

 1. Abakarov Abakar Dzhansulaevich
 2. Abdugalimov Abdugalim Minkhadzhevich
 3. Abdulkadyrov Yusup Nurmagomedovich
 4. Abdullaev Shikh Said Omardzhanovich
 5. Abueva Nizkhavat Nadyrovna
 6. Adamov Aleksandr Petrovich
 7. Agakhanov Yelifkhan Kerimlhanovich
 8. Akhmedov Suleyman Abduragimovich
 9. Aliev Abdulla Sirazhutdinovich
 10. Alieva Gyulnara Nizamovna
 11. Aslanov Gaydarbek Kadyrbekovich
 12. Devrishbekov Nizami Ramazanovich
 13. Gadzhimagomedov Gadzhyav Gadzhievich
 14. Gamidov Gamid Salikhovich
 15. Gammacaev Kurban Ramazanovich
 16. Gasanov Kadi Abdurashidovich
 17. Ibragimov Aves Ibragimovich
 18. Ilyaguev Petr Mikhailovich
 19. Isalova Marzhanat Nurulaevna
 20. Ismailov Tagir Abdurashidovich
 21. Ismailov Yelder Shafievich
 22. Khametov Aliiskander Tagirovich
 23. Khyirbekov Tagirbek Yezberovich
 24. Kolyvanov Viktor Yuryevich
 25. Krotov Igor Borisovich
 26. Magomedov Davud Akhmednabievich
 27. Magomedov Rasul Magomedovich
 28. Magomedova Alla Vitalyevna
 29. Makhmudov Kazbek Dzharullaevich
 30. Melekhin Vladimir Borisovich
 31. Meylanov Ruslan Pirmetovich
 32. Mitarov Rizvan Gadzhimirzaevich
 33. Murodov Myaz Salmanovich
 34. Murtazaliev Gelani Murtazalievich
 35. Omarova Dzhavgarat Magomedovna
 36. Orudzhev Idris Abdulaevich
 37. Sarkarov Tadzhidin Yekberovich
 38. Shabanova Madina Mmukhidinovna
 39. Shikhaliev Sergo Seyfudinovich
 40. Suleymanov Ilyas Abdulla Gadzhievich
 41. Tagilaev Azmudin Salikhovichdovich
 42. Tainov Rabadan Rabadanovich
 43. Ustarkhanov Osman Magomedovich
 44. Verdiev Mikail Gadzhimagomedovich
 45. Yakhyaev Nasreddin Yakhyaevich
 46. Zagirov Shikhnebi Shikhabaevich

Total: 46
Address of Yuri P. Pokholkov