English

Main / Central FD / Central FD FD / List of members

List of members

Ivanovo Oblast

Ivanovo StatePower University named after V.I. Lenin

 1. Koyfman Oskar Iosifovich
 2. Lyubimcev Vladimir Vasilyevich
 3. Nuzhdin Vladimir Nikolaevich
 4. Rumyancev Evgeny Mikhailovich
 5. Svetcov Vladimir Ivanovich
 6. Tararykin Sergey Vyacheslavovich
 7. Tupicyn D. V.
 8. Tverskoy Yury Semenovich
 9. Veselov Valery Viktorovich
 10. Vorobyev Yury Germanovich
 11. Zryukin Vladimir Vasilyevich

Total: 11
Address of Yuri P. Pokholkov