Main / Central FD / North Caucasian FD / List of members

List of members

Kabardino-Balkar Republic

"Company BCS", Ltd.

 1. Khakho Khamed Igorevich

Elbrus District Court

 1. Khakho Karina Igorevna

JSC "Sberbank of Russia"

 1. Khamgokov Khusein Mukhamedovich
 2. Khuchunaev Khakim Takhirovich
 3. Pachev Anzor Osmanovich
 4. Shkhashemishev Zalimgeri Khazhismelovich

JSC "SevKavElectroPribor"

 1. Bekulov Mukhamed Bilyalovich
 2. Kuldagov Feliks Hachimovich
 3. Kumykov Mukhamed Zarifovich
 4. Malkarov Zhamal Shaukhalovich

JSC "Telemechanics"

 1. Sycevich Nikolay Fedorovich

Kabardino-Balkarian State Academy of Agriculture

 1. Shomakhov Lev Aslangerievich

Kabardino-Balkarian State University

 1. Akbasheva Galina Amirovna
 2. Anchekov Murat Inusovich
 3. Balkarov Boris Borisovich
 4. Boziev Oleg Lyudinovich
 5. Buzdov Beslan Karalbievich
 6. Chernavina Valentina Yuryevna
 7. Dyshekov Timur Zaudinovich
 8. Eleeva Ruzanna Dzhabrailovna
 9. Gaboeva Lyudmila Alibekovna
 10. Georgieva Maryana Albekovna
 11. Gonov Murat Leonidovich
 12. Gubzhokova Saida Anatolyevna
 13. Kardanov Lyabid Tatikovich
 14. Khakho Igor Khamidovich
 15. Khakulov Viktor Alekseevich
 16. Khamdokhov Zurab Yuryevich
 17. Khotov Azamat Leonovich
 18. Khuchunaeva Svetlana Buzigitovna
 19. Kilchukova Liana Kolevna
 20. Korinenko Alisa Vadimovna
 21. Ksenafontov Aleksandr Semenovich
 22. Kuliev Ruslan Sultanovich
 23. Lakunova Olesya Galimovna
 24. Milman Lev Davydovich
 25. Miskhozhev Azamat Alyevich
 26. Moskalenko Larisa Anatolyevna
 27. Shakov Khasanbi Kuzhbievich
 28. Suyumbaev Husey Umarovich
 29. Tambieva Emma Lazarevna
 30. Tlostanov Yuriy Kalimetovich
 31. Unacheva Oksana Zaurovna

Total: 43
Address of Yuri P. Pokholkov