Main / Central FD / Far Eastern FD / List of members

List of members

Khabarovsk Krai

Far Eastern state Transport University

 1. Kulinich Y. M.
 2. Makienko Viktor Mikhailovich

Komsomolsk-on-Amur state Technical University

 1. Makurin Igor Valeryevich

Pacific National University

 1. Basargin Vladimir Danilovich
 2. Che En Un Yury Sergeevich
 3. Davydov Vladimir Mikhaylovich
 4. Eryomin Evgeny Leonidovich
 5. Feygin Aleksandr Vladimirovich
 6. Khonichev Yury Vasilyevich
 7. Klepikov Sergey Ivanovich
 8. Korchevsky Vyacheslav Vladimirovich
 9. Lashko Vasily Aleksandrovich
 10. Luchkova Vera Ivanovna
 11. Ri Khosen
 12. Rimlyand Vladimir Iosifovich
 13. Ryabukhin Pavel Borisovich
 14. Say Sergey Vladimirovich
 15. Shalobanov Sergey Viktorovich
 16. Shevcov Mikhail Nikolaevich
 17. Sin Aleksandr Zemsuevich
 18. Volodkin Pavel Pavlovich
 19. Voronin Vladimir Viktorovich
 20. Yarmolinsky Apolenar Ivanovich

Total: 23
Address of Yuri P. Pokholkov