English

Main / Central FD / Siberian FD / List of members

List of members

Krasnoyarsk Krai

JSC Krasnoyarsk Machine-Building Plant

 1. Titov Oleg Anatolyevich

Siberian Federal University

 1. Belyakov Gennady Pavlovich
 2. Bezborodov Yury Nikolaevich
 3. Chencov Sergey Vasilyevich
 4. Gromyko Aleksandr Ivanovich
 5. Katargin Vladimir Nikolaevich
 6. Kokorin Vladimir Ivanovich
 7. Kolegov Arseny Andreevich
 8. Kravcov Valery Vasilyevich
 9. Lyamkin Aleksey Ivanovich
 10. Masalsky Gennady Borisovich
 11. Panteleev Vasily Ivanovich
 12. Perfilyev Yury Serafimovich
 13. Petecky Vladislav Nikolaevich
 14. Pochekutov Sergey Ivanovich
 15. Podlesny Sergey Antonovich
 16. Rutkovsky Valery Olegovich
 17. Sarafanov Albert Viktorovich
 18. Shaydurov Georgy Yakovlevich
 19. Shmidt Vladimir Karlovich
 20. Slabko Vitaly Vasilyevich
 21. Smolnikov Aleksey Petrovich
 22. Temnykh Vladimir Ivanovich
 23. Terentyev Valery Fedorovich
 24. Timofeev Viktor Nikolaevich
 25. Tkachev Nikolay Nikitovich
 26. Tremyasov Vladimir Anatolyevich
 27. Vasilyev Sergey Ivanovich
 28. Vasilyeva Zoya Andreevna
 29. Vetrov Stepan Yakovlevich
 30. Veysov Evgeny Alekseevich
 31. Volkov Evgeny Sergeevich
 32. Zhuravlev Valentin Mikhailovich

Siberian State Aerospace University named after academician M.F. Reshetnev

 1. Bogdanov Valery Vasilyevich
 2. Kovalev Igor Vladimirovich
 3. Kuznetsov Evgeny Valeryevich
 4. Levko Valery Anatolyevich
 5. Melkozerov Maksim Gennadyevich
 6. Snetkov Pavel Alekseevich
 7. Zhuravlev Viktor Yuryevich

Total: 40
Address of Yuri P. Pokholkov