Main / Central FD / Central FD FD / List of members

List of members

Lipetsk Oblast

Lipetsk State Technical University

 1. Babkin Vladimir Ilyich
 2. Chilikin Aleksandr Nikolaevich
 3. Chuprov Vyacheslav Borisovich
 4. Dozhdikov Vladimir Ivanovich
 5. Ivannikov Evgeny Vasilyevich
 6. Kacef Yedita Borisovna
 7. Kachanovsky Yury Petrovich
 8. Kaschenko Andrey Petrovich
 9. Kholmecky Leonid Nikolaevich
 10. Kozlova Elena Ivanovna
 11. Kupriyanov Mikhail Petrovich
 12. Lebedev Sergey Viktorinovich
 13. Loginov Valery Pavlovich
 14. Loginov Vladimir Anatolyevich
 15. Lyapin Sergey Aleksandrovich
 16. Maslova Olga Mikhailovna
 17. Mescheryakov Viktor Nikolaevich
 18. Moskovchev Valery Vitalyevich
 19. Pogodaev Anatoly Kiryanovich
 20. Saraev Pavel Viktorovich
 21. Vedischev Vitaly Viktorovich
 22. Vnukov Pavel Ivanovich

Total: 22
Address of Yuri P. Pokholkov