English

Main / Central FD / Central FD FD / List of members

List of members

Moscow

Bauman Moscow State Technical University

 1. Demikhov Konstantin Evgenyevich
 2. Fedorov Igor Borisovich
 3. Korshunov Sergey Valeryevich
 4. Matveev Vladimir Ivanovich
 5. Yudin Evgeny Grigoryevich

Moscow Power Engineering Institute (Technical University)

 1. Sergievsky Yury Nikolaevich

Moscow State Industrial University

 1. Avramov Yury Serafimovich
 2. Demin Viktor Alekseevich

Moscow State Institute of Electronics and Mathematics (Technical University)

 1. Azarov Vladimir Nikolaevich
 2. Borodulin Igor Nikolaevich
 3. Bykov Dmitry Vasilyevich
 4. Cherkasov Aleksandr Sergeevich
 5. Kulagin Vladimir Petrovich
 6. Putilov Georgy Petrovich
 7. Vyshlov Viktor Alekseevich

Moscow State Technical University of Radioengineering, Electronics and Automation

 1. Berzin Aleksey Adolfovich
 2. Bityukov Vladimir Ksenofontovich
 3. Bolshakov Aleksandr Konstantinovich
 4. Fetisov Yury Konstantinovich
 5. Filatov Sergey Vitalyevich
 6. Kirillov Viktor Nikolaevich
 7. Kulikov Gennady Valentinovich
 8. Lobuzov Aleksey Arkadevich
 9. Morozov Aleksandr Igorevich
 10. Pankov Vladimir Lvovich
 11. Petrov Andrey Borisovich
 12. Romanov Mikhail Petrovich
 13. Seregin Valentin Nikolaevich
 14. Sidorin Viktor Viktorovich
 15. Sigov Aleksandr Sergeevich
 16. Smirnov Nikolay Alekseevich

Moscow State University of Civil Engineering

 1. Popova Marina Nikolaevna

Moscow State University of Instrument Engineering and Computer Science

 1. Chepyzhova Olga Konstantinovna
 2. Golubyatnikov Igor Vladimirovich
 3. Ivchenko Valery Dmitrievich
 4. Schebrov Oleg Mikhailovich
 5. Sokolov Viktor Vasilyevich

National Research University of Electronic Technology (MIET)

 1. Akoulyonok Marina Viktorovna
 2. Bespalov Vladimir Aleksandrovich
 3. Chaplygin Yury Aleksandrovich
 4. Gavrilov Sergey Aleksandrovich
 5. Ignatova Irina Gurgenovna
 6. Larionov Nikolay Mikhailovich
 7. Umnyashkin Sergey Vladimirovich

Peoples Friendship University of Russia

 1. Ekpobodo Raymond Ovwigho

State Technical University - MADI

 1. Prihodyko Vyacheslav Mikhailovich

Total: 46
Address of Yuri P. Pokholkov