Main / Central FD / Northwestern FD / List of members

List of members

Murmansk Oblast

Murmansk State Technical University

 1. Arkhangelyskaya U. A.
 2. Artemenko I. V.
 3. Baeva L. S.
 4. Derkach S. R
 5. Dovidchenko D. N.
 6. Dubrovin S. Yu.
 7. Ershov Aleksandr Mikhailovich
 8. Fedorova O. A.
 9. Gorelcev A. G.
 10. Grokhovsky V. A.
 11. Ivaney A. A
 12. Kalitenkov N. V.
 13. Khokkanen V. N.
 14. Kolodyazhny V. I.
 15. Kozlov N. E.
 16. Manina L. B.
 17. Markova L. A.
 18. Martovickaya N. E.
 19. Melnik S. N.
 20. Menshikov V. M.
 21. Morozov N. N.
 22. Namgaladze A. A.
 23. Nemychenkov A. V.
 24. Pankratov A. A.
 25. Papusha A. N.
 26. Pasechnikov M. A.
 27. Pasheeva T. Yu.
 28. Petrov B. F.
 29. Petrova L. A.
 30. Petrova N. E
 31. Pobobed V. A.
 32. Podobed N. E.
 33. Porunov N. E.
 34. Prygunov A. I.
 35. Remezovsky V. M.
 36. Sarlaev V. Ya.
 37. Savateev D. A.
 38. Sereda V. I.
 39. Shiyan A. F.
 40. Smirnova E. V.
 41. Sobko B. N.
 42. Solodov V. S.
 43. Solovyev A. A.
 44. Vlasov A. B.
 45. Vlasova S. V.
 46. Vozzhennikov A. P.
 47. Vulfovich B. A.

Total: 47
Address of Yuri P. Pokholkov