Main / Central FD / Northwestern FD / List of members

List of members

Novgorod Oblast

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University

 1. Abramov Aleksandr Mikhailovich
 2. Andreev Sergey Stepanovich
 3. Belyakov Valery Nikolaevich
 4. Berdichevsky Evsey Grigoryevich
 5. Bichurin Mirza Imamovich
 6. Britin Sergey Nikolaevich
 7. Bystrov Nikolay Egorovich
 8. Chadin Aleksandr Nikolaevich
 9. Cvetkov Valentin Fedorovich
 10. Dovgalyuk Pavel Mikhailovich
 11. Dronov Valentin Vasilyevich
 12. Emelyanov Gennady Martinovich
 13. Emelyanov Valery Nikolaevich
 14. Filippov Dmitry Aleksandrovich
 15. Fomin Oleg Grigoryevich
 16. Gavrikov Anatoly Leonidovich
 17. Guryanov Sergey Aleksandrovich
 18. Karachinov Vladimir Aleksandrovich
 19. Khuzin Zufar Mirgozyamovich
 20. Kurmyshev Nikolay Vasilyevich
 21. Makarov Vladimir Alekseevich
 22. Miller Vladimir Igorevich
 23. Nikitin Vladimir Mikhailovich
 24. Petrov Evgeny Vasilyevich
 25. Petrov Mikhail Nikolaevich
 26. Petrov Vladimir Mikhailovich
 27. Rassvetalov Leonid Aleksandrovich
 28. Samarov Valery Ivanovich
 29. Schyogolev Valery Anatolyevich
 30. Seleznev Boris Ivanovich
 31. Semenov Gennady Alekseevich
 32. Sharapov Pavel Valentinovich
 33. Sokolova Galina Yuryevna
 34. Telina Irina Sergeevna
 35. Timofeev Vladimir Vladimirovich
 36. Trofimov Pavel Aleksandrovich
 37. Varenik Aleksandr Stanislavovich
 38. Zavodov Nikolay Nikolaevich
 39. Zlatina Galina Grigoryevna
 40. Zubrickas Igor Ionasovich

Total: 40
Address of Yuri P. Pokholkov