Main / Central FD / Siberian FD / List of members

List of members

Omsk Oblast

Omsk State Technical University

 1. Abakumov Anatoly Nikolaevich
 2. Belkov Valentin Nikolaevich
 3. Eremin Evgeny Nikolaevich
 4. Fayzulin Rashit Tagirovich
 5. Gorshenkov Anatoly Anatolyevich
 6. Goryunov Vladimir Nikolaevich
 7. Kosykh Anatoly Vladimirovich
 8. Kropotin Oleg Vitalyevich
 9. Kuznecova Olga Pavlovna
 10. Levchenko Valery Ivanovich
 11. Mashkarin Mikhail Ivanovich
 12. Myshlyavcev Aleksandr Vladimirovich
 13. Pogodaev Viktor Pavlovich
 14. Polezhaev Viktor Dmitrievich
 15. Postnikov Denis Vasilyevich
 16. Potudanskaya Vera Fedorovna
 17. Ruban Nadezhda Vasilyevna
 18. Shalay Viktor Vladimirovich
 19. Yusha Vladimir Leonidovich
 20. Zhilin Nikolay Semenovich
 21. Zykina Anna Vladimirovna

Total: 21
Address of Yuri P. Pokholkov