Main / Central FD / Far Eastern FD / List of members

List of members

Primorsky Krai

Far Eastern Federal University

 1. Bekker Alekssandr Tevyevich
 2. Borovik Anatoly Gavrilovich
 3. Fatkulin Anvir Amrulovich
 4. Golikov Sergey Yuryevich
 5. Gribinichenko Matvey Valeryevich
 6. Gridasov Aleksandr Valentinovich
 7. Kim Igor Nikolaevich
 8. Lushpey Valery Petrovich
 9. Minaev Aleksandr Nikolaevich
 10. Okishev Vyacheslav Afanasyevich
 11. Petrosyants Viktor Vladimirovich
 12. Petukhov Valery Ivanovich
 13. Shkarina Tatyana Yuryevna
 14. Sobolenko Anatoly Nikolaevich
 15. Surov Oleg Eduardovich
 16. Tsuprik Vladimir Grigoryevich
 17. Turmov Gennady Petrovich
 18. Ursulika Ivan Fyodorovich
 19. Zautkin Valery Vasilyevich
 20. Zhuravlev Dmitrty Mikhailovich

JSC «Arsenyev Aviation Company «Progress» named after N.I. Sazykin»

 1. Koltovich Mikhail Vladimirovich

LLC “Robotics development center”

 1. Mun Sergey Alekseevich

The Far Eastern State Technical Fisheries University

 1. Makarova Elena Vladimirovna
 2. Tkachenko Tatyana Ivanovna
 3. Valkov Vladimir Evgenyevich

Total: 25
Address of Yuri P. Pokholkov