Main / Central FD / Far Eastern FD / List of members

List of members

Republic Sakha

North-Eastern Federal University

 1. Afonskaya Galina Petrovna
 2. Ancupova Svetlana Gennadyevna
 3. Aprosimova Ekaterina Petrovna
 4. Arkhangelskaya Ekaterina Afanasyevna
 5. Buryanina Nadezhda Sergeevna
 6. Chemezov Egor Nikolaevich
 7. Daramaeva Anisiya Anatolyevna
 8. Fedorov Vyacheslav Nikolaevich
 9. Ivanov Viktor Naumovich
 10. Kornilov Terenty Afanasyevich
 11. Markov Valery Stepanovich
 12. Mestnikov Aleksey Egorovich
 13. Ovchinnikov Nikolay Petrovich
 14. Pesterev Afanasy Prokopyevich
 15. Petrov Andrey Nikolaevich
 16. Prokhorov Valery Afanasyevich
 17. Safonova Maria Nikolaevna
 18. Shubin Grigory Vladimirovich
 19. Varlamova Lyubov Dmitrievna
 20. Vikulov Mikhail Aleksandrovich
 21. Zarovnyaev Boris Nikolaevich

Total: 21
Address of Yuri P. Pokholkov