Main / Central FD / North Caucasian FD / List of members

List of members

Stavropol Krai

Nevinnomyssk Institute of Technology (Branch) of North Caucasian Federal University

 1. Evdokimov Aleksey Alekseevich
 2. Lubentsov Valery Fyodorovich

North Caucasian Federal University

 1. Anashkin Ruslan Vasilyevich
 2. Bavizhev Mukhamed Danilyevich
 3. Bratsikhin Andrey Aleksandrovich
 4. Chipiga Alexander Fyodorovich
 5. Kerimov Abdul Gapur Guseinovich
 6. Kononov Yury Grigoryevich
 7. Kozlov Anatoly Vladimirovich
 8. Malikov Andrey Valeryevich
 9. Martens Vladimir Yakovlevich
 10. Mochalov Valery Petrovich
 11. Porokhnya Andrey Alekseevich
 12. Rozhkov Petr Vasilyevich
 13. Serov Alexander Vladimirovich
 14. Shipulin Valentin Ivanovich
 15. Sinelnikov Boris Mikhailovich
 16. Skorikov Savva Viktorovich
 17. Slyusarev Gennady Vasilyevich
 18. Yanukyan Eduard Grigoryevich

North Caucasian State Technical University

 1. Anashkin Ruslan Vasilyevich
 2. Bavizhev Mukhamed Danilyevich
 3. Chipiga Aleksandr Fedorovich
 4. Kerimov Abdul Gapur Guseynovich
 5. Kononov Yury Grigoryevich
 6. Malikov Andrey Valeryevich
 7. Martens Vladimir Yakovlevich
 8. Mochalov Valery Petrovich
 9. Porokhnya Andrey Alekseevich
 10. Rozhkov Petr Vasilyevich
 11. Serov Aleksandr Vladimirovich
 12. Shipulin Valentin Ivanovich
 13. Sinelnikov Boris Mikhailovich
 14. Slyusarev Gennady Vasilyevich
 15. Yanukyan Eduard Grigoryevich

Stavropol State Agrarian University

 1. Vakhtina Elena Arturovna

Technological Institute of Service (branch) of Don State Technical University in Stavropol

 1. Vostrukhin Alexander Vitalyevich

Total: 37
Address of Yuri P. Pokholkov